ANBI info

Wist u dat de Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren een culturele ANBI is? ANBIlogo
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat geeft onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen voor de donateur. Wilt u donateur worden? Klik hier.

Wij behoren als ANBI bepaalde gegevens te publiceren. De belastingdienst bepaalt welke gegevens dat zijn. Hieronder zijn de gegevens opgenomen waarom het gaat:

Naam:Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren
RSIN nummer:815630475
Inschr.nr. KvK:41223376
Contactgegevens:Klik hier voor de contactpagina.Contact
Bestuur:De heer Thijs (T.M.H.) de Jong - voorzitter
Mevrouw Marieke (M.W.) Smits - secretaris
De heer Frans (F.J.) Hilders - penningmeester
Mevrouw Juliette (J.N.M.) Hilders - lid
De heer Philip (P.P.H.) Willemse - lid
Beleidsplan:Beleidsplan 2021-2025
Beloningsbeleid:De Stichting heeft geen werknemers. Het bestuur geniet geen beloning en werkt op vrijwillige basis.
Doelstelling:Zie het beleidsplan.
Verslag/verantwoording:Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012