Nieuwsbrief Nr. 3 – November 2015

Het is alweer november en dat betekent dat we richting Kerstmis gaan. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief nadere informatie over de kerstconcerten en de H. Missen rond Kerstmis.

In de bijlage hieronder treft u een interview met oud-koorlid Theo van der Veldt aan. Theo –wie kent hem niet? – is van 1946 tot medio 2015, met enkele tussenpozen, lid van het Kathedrale Koor geweest en kan daar mooie verhalen over vertellen.

Jubileumjaar 2016
Op 19 januari 2016 is het 70 jaar geleden dat het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo werd opgericht. Het streven van het eerste bestuur was te komen tot de oprichting van een koorschool waar de leerlingen naast het reguliere basisschoolonderwijs, dagelijks zouden worden onderricht in stemvorming, koorzang, notenleer en repertoirestudie. Na vijf jaar noeste bestuursarbeid was de Koorschool St. Bavo een feit: de eerste koorschool in Nederland werd officieel geopend op 8 december 1951 en dit betekent dat de Koorschool komend jaar 65 wordt. Aan jubileumjaar 2016 wordt dan ook op verschillende fronten aandacht besteed.
De in het leven geroepen jubileumcommissie heeft inmiddels tal van passende activiteiten uitgedacht en half december worden alle betrokkenen bij koren en Koorschool door middel van een flyer op de hoogte gebracht van de komende jubileumactiviteiten.

Verbouwing Kathedraal
De verbouwing van de Kathedraal is nog steeds gaande. In 2010 is de restauratie gestart met de koepel, de transepten en de sacristie. Na de oplevering hiervan werd in 2012 begonnen met het hoogkoor, de kooromgang en de straalkapellen. Dit gedeelte was in het voorjaar van 2014 klaar, waarna in de nazomer gestart werd met het middenschip. Eerst de noordzijde en daarna de zuidzijde.  Naar verwachting wordt het middenschip nét voor de kerst opgeleverd, waarna begin 2016 aan het laatste deel, namelijk de westtorens en het portaal, kan worden begonnen. In 2017 moet deze ingrijpende verbouwing gereed zijn.

Kerstconcert Kathedrale Koor
De reorganisatie van het schip zo vlak voor kerstmis heeft echter tot gevolg dat het kerstconcert dit jaar niet in de Kathedraal kan plaatsvinden. Er is mooie vervangende ruimte gevonden in de H. Bavo aan de Herenweg te Heemstede. Op het programma staat o.a. het feestelijke Gloria van Vivaldi.
Kaarten à 17,50 per stuk zijn te bestellen via www.bavoconcert.nl.

U, als Vriend, mag 2 gratis kaarten voor het kerstconcert van het kathedrale koor aanvragen. U kunt dit doen door het sturen van een mailtje naar info@vriendensintbavo.nl of door het sturen van een briefje naar het Secretariaat van de Stichting Vrienden St. Bavokoren, p/a Franz Schubertlaan 49, 2102 EK  Heemstede.

kersttakKerstconcert Kathedrale Koor
Zaterdag 12 december 2015
Aanvang 19.00 uur
H. Bavo, Herenweg 88 te Heemstede

 

 

Wat u zeker ook niet mag missen is het kerstconcert dat gegeven wordt door het beroemde St. John’s College Choir uit Cambridge op zondag 20 december om 20.00 uur. Alle informatie hierover vindt u hieronder.

Alle decemberdata op een rij:
Zaterdag 12 december, 19.00 uur, Kerstconcert Kathedrale Koor in de H. Bavo, Herenweg 88, Heemstede.

Zondag 20 december, 20.00 uur, Kerstconcert St. John’s College Choir m.m.v. Bavo Cantorij, Kathedraal.

Woensdag 23 december, 20.00 uur,  Festival of Nine Lessons and Carols door de Bavo Cantorij.

Donderdag 24 december, kerstnachtmissen om 20.00 uur en om 22.30 uur.

Vrijdag 25 december, 10.00 uur, Hoogmis van Kerstmis.

*************************************************************************

KERSTMIS MET THE CHOIR OF ST. JOHN’S COLLEGE CAMBRIDGE

Deze kerstperiode is het wereldberoemde St. John’s College Choir uit Cambridge, één van Engelands meest vermaarde koren, in Nederland voor een tournee. Engeland is het land van de tradities.

De twee overgebleven jongenskoren in Cambridge, die van het St. John’s College en van het King’s College, worden gezien als de beste jongenskoren ter wereld.
Het koor bestaat vanaf 1670 en zingt voor de hoge stemmen nog altijd met jongens. Deze jongens (8-12 jaar) moeten naast een uitmuntende stem ook beschikken over voldoende schoolvaardigheden om naast het vele zingen ook hun opleiding te kunnen voltooien. Daarbij spelen ze gemiddeld ook twee instrumenten.

De mannen van het koor, in de leeftijd van 18-22 jaar, studeren aan de universiteit van Cambridge en moeten naast hun studie veel uren investeren in het zelf bestuderen en vervolgens uitvoeren van de muziek. Naast hun dagelijkse verplichtingen in de College Chapel, zingt het koor jaarlijks concerten over de hele wereld. Het koor heeft ook veel cd’s opgenomen.

Op het programma staat een mooi aanbod aan prachtige kerstmuziek.

Kaartverkoop: www.bavoconcert.nl en VVV – Grote Markt Haarlem

E-mailadres: stjohns@koorschoolhaarlem.nl

Director of Music: Andrew Nethsingha

Orgel: Joseph Wicks and Glen Dempsey

M.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen

St Johns

*************************************************************************

Theo van der Veldt, koorlid van het eerste uur, vertelt…    

Theo van der Veldt heeft onlangs afscheid genomen na 53 jaar koorlid te zijn geweest. Hij was, met enkele onderbrekingen, aan het koor verbonden sedert 1946!

Theo is als actief koorlid afgelopen juni gestopt, met de Romereis als absoluut hoogtepunt. De afsluiting van zijn koortijd viel samen met de installatie van de nieuwe leerlingen, op de laatste zondag van het schooljaar in de Kathedraal. Op zijn afscheid werd Theo verrast met gesproken en gezongen speeches, maar de grootste verrassing was wel een kaars met daarop een foto. Een zeer speciale foto, genomen tijdens de laatste tournee naar Rome, op het moment dat Theo een stevige hand krijgt van de Paus! Hij wist niet dat er een foto was van dat mooie moment, dus de verrassing was groot.Theo_vander_Veldt

Hij en zijn vrouw Rina ontvangen de interviewster hartelijk met koffie, hij heeft zich serieus voorbereid en alvast een aantal zaken genoteerd. Het eerste wat opvalt als je binnenkomt is de prachtige eikenhouten communiebank langs de muur, met een voorstelling van het laatste avondmaal, en de houtsnijwerkstatie aan de muur. “Van een oom die koster was in Heemstede gekregen, uit een verdwenen kerk en van de mestvaalt gered” vertelt Rina.

Net op de BAVO school werd Theo al gevraagd of hij niet bij het koor wilde?  Ja, dat leek hem wel leuk! Het eerste jaar bij juf Kraakman, later bij juf Brosi, die later ook de ‘moeder van het internaat’ werd. De Koorschool startte in 1951, en bij de eerste directeur, dr. Kat (overleden in 1958) , was Theo ook misdienaar.

“Ik begon als klein knulletje van 7 jaar, en het was zingen, zingen en nog eens zingen. Pasen, Kerst, Vesperdiensten. Het zingen in zo’n stampvolle kerk, toen was de kerk echt nog stampvol, de koorleden stonden boven, dicht op elkaar naast het orgel, en als je dan naar beneden keek! Dat deed je wel iets, dat was imponerend!” Toch wilde hij na ongeveer een jaar stoppen, hij had er geen zin meer in, wilde voetballen, andere dingen doen waar hij nooit tijd voor had. “Mijn moeder zei toen:  “ga jij nou maar even fijn door, die bevlieging gaat wel weer over”… en ze kreeg gelijk!”

Alle tijd werd ermee gevuld en ook het onderwijs was er aan ondergeschikt, in die tijd een soort Daltononderwijs:  “We kregen een paar uur les, moesten zelf taken maken, want de optredens waren het belangrijkste!  We zongen ook overal in de omgeving:   ‘een rouwtje of een trouwtje’ dat konden er zomaar op één dag 3 tot 4 achter elkaar zijn! Zingen en hup naar het volgende adres! Jan Valkestijn heeft dat veranderd toen hij het directeurschap overnam; onderwijs en koren werden toen meer gescheiden.”

Theo heeft in de loop der jaren heel wat tournees meegemaakt: Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, Duitsland, België, vier keer naar Rome en Slovenië, waar een gesprek door het taalprobleem niet mogelijk was maar wel de fles slivovitsj meteen op tafel kwam. “Het eerste tournee, dat kan ik me nog goed herinneren! Dat ging naar Sens, die kerk bestond 900 jaar. Onze bus raakte de weg kwijt en een behulpzame politieagent op de fiets heeft ons toen de weg gewezen. We werden ondergebracht bij particulieren, dat was een heel avontuur. Ik kwam 25 km verderop terecht en dat bleek een prima hotel, maar de organist, dat was toen Schouten,  had minder geluk. Hij verbleef in een oud kasteel waar hij geen oog dicht deed, vanwege het kraken en piepen van deuren en vloeren!”

Een andere anekdote: “We werden in Waregem ondergebracht bij een kloosterorde van zwijgende monniken. Grootse stilte heerste er, en wij ook stil ons broodje eten natuurlijk. Maar er was op tv een voetbalwedstrijd Feijenoord  – Benfica, we mochten kijken, maar zonder geluid! Ook bij de doelpunten hielden we ons stil, want anders moest de tv uit!”

In 1954, toen zijn stem veranderde, moest hij er wel af. Dat is nu wel anders gelukkig, nu blijven de kinderen zingen en met een goede begeleiding komt de stem er zelfs mooier uit. Ook na de Koorschool gaan ze door, bij de senioren, waar ze een uitstekende begeleiding krijgen, van Sarah Barrett, die ook de Wiener Sängerknaben heeft begeleid en van Michelle Malinger.  Er is nu een doorgaande lijn, koorleden blijven zingen in andere koren, houden contact, blijven elkaar zien.

Theo wilde in 1960, na zijn diensttijd, weer terug bij het Koor. Dat was bijzonder, koorleden keerden zelden of nooit terug, hij was de enige. Maar hij moest wel voorzingen, beoordeeld en besproken worden!

Theo was het eerste koorlid dat verkering kreeg via het Koor. Dat kwam zo: de vader van Rina zong ook in het Kathedrale Koor en was lid van de feestcommissie. Haar oudere zus zorgde voor de koffie en thee, maar kreeg verkering en had er geen zin meer in… Rina nam op de feestelijke Cecilia avond haar taak over, er waren partners bij, er werd na afloop gedanst en… Theo kwam in de keuken vragen of zij met hem wilde dansen. Ze had voor het eerst een strakke rok aan en hakjes, ze struikelde en… viel in zijn armen.

Ze zijn op 6 oktober getrouwd in de Spaarnekerk. Het mannenkoor heeft er gezongen en, bij leven en welzijn zullen ze in 2016 hun 50ste jaar samen vieren! Omdat Rina’s vader ook bij het koor zong kende ze het klappen van de zweep: veel van huis, altijd maar repeteren en optreden. Geen kerstontbijt maar nachtmissen zingen!

Waarom is Theo gestopt? Zingen was zijn lust en zijn leven! Behalve dat bij het ouder worden de stem minder soepel wordt, werd ook het repeteren zwaar. Bovendien zijn er nu meerdere koren, om de koorleden wat minder te belasten, maar dat heeft ook tot gevolg dat er naar verhouding veel meer wordt gerepeteerd dan opgetreden.

Theo stamt echt nog uit de tijd dat het zingen je eerste, tweede en derde hobby was! Niet dat hij verder helemaal geen hobby’s had: er was nog een volkstuin. Hij had een grote volkstuin waar veel geëxperimenteerd werd met  het kweken van groenten, fruit en bloemen, hij heeft er meerdere keren mooie prijzen mee binnengehaald.

“Mijn werk was eigenlijk ook mijn hobby” vertelt Theo. Zijn werkzame leven speelde zich af bij  Van Tubergen, in de bloembollen en zaden. Zijn baas, Miek Hoog, stelde hem op een gegeven moment voor mee te doen aan de Chelsea Flower Show, in Engeland. Dat luidde een periode van 10 tropenjaren in! In die tijd had hij zelfs geen tijd voor het Koor: van ’78 tot ’88 heeft hij het Kathedrale Koor vaarwel gezegd maar zong nog wel, bij een wat ‘gemakkelijker’ koor: het Petrus en Paulus Koor. Daarvoor waren niet zoveel repetities nodig. En Rina zong er ook al.

Chelsea speelde zich af op de 3de dinsdag in mei, maar de 3de maandag was misschien wel de belangrijkste dag: dan kwam Queen Elizabeth in gezelschap van een hele stoet vips de tentoonstelling openen. De voorbereidingen bij Van Tubergen begonnen in augustus, het jaar daarvoor dus. Het verzamelen van de bollen en knollen, koud zetten, kleine beetjes water geven. Op de Chelsea binnenshow moest alles tegelijk in bloei staan: van sneeuwklok tot dahlia en alles daartussen. De bollen en knollen gingen als ‘ijsklompen’ in koelwagens naar Engeland. “Ik heb het allemaal zelf al doende uitgevonden, die hele gedirigeerde groeicyclus, hoe je bloei kon vertragen en versnellen, waar de potten moesten staan, hoe je de temperatuur moest regelen. Eh nee, ik was in die tijd niet veel thuis, nee”. En soms werd er ook een mooie tulp of krokus uit eigen tuin meegenomen.  En het lukte hem, de vele gouden medailles getuigen ervan.

Ook in York en Harrowgate waren er van die binnententoonstellingen, waar  Theo zijn groene vingers op uitleefde, en ook medailles veroverde.

In 1978 is Van Tubergen naar Lisse verhuisd, de grond aan de Leidsevaart ging naar een bouwer voor een groot nieuwbouw project. Op een gegeven moment werd het bedrijf verkocht aan Goemans en dat bleek het einde van de kwekerij te betekenen en kwam er helaas ook een einde aan Theo’s werkzaamheden.

Hun twee dochters hadden best graag naar de Koorschool gegaan, ware het niet dat er in die tijd nog geen meisjes werden toegelaten. Ze zijn wel beiden misdienaar geweest, onder meer bij de uitvaart van Mgr. Zwartkruis. Daar kweten zij zich zo goed van hun taak dat Kardinaal Willibrordus hen er voor complimenteerde!

Het Koor ging ook naar Japan en Rusland, helaas was dat in een periode die voor Theo en zijn vrouw heel zwaar was. Hun jongste dochter Sandra bleek een hersentumor te hebben. Operaties mochten niet baten en in december 1996 is zij overleden. Hoewel Theo toen nauwelijks aan kooractiviteiten toe kwam, heeft het koor voor hen beiden toen veel betekend. De Koorleden waren hen op meerdere wijzen tot grote steun en op de begrafenis heeft het Koor gezongen.

Hoewel hij niet meer zingt is Theo nog steeds actief in kerk en koor: “ Ik ben koster/acoliet bij de Blinkert en bij de Kathedraal. In Overveen assisteer ik bij uitvaarten, en ik ben al ruim 10 jaar kerkwacht. Ik heb ooit het bezorgen van het Bavojournaal van mijn jongste dochter overgenomen toen ze ziek werd en dat doe ik nog steeds, nu al 19 jaar.  Bij het Festival of Nine Lessons and Carols, dat door Fons Ziekman uit Engeland naar Haarlem is gehaald, fungeer ik al 20 jaar met heel veel plezier als ceremoniemeester en sinds 3 jaar doe ik dat ook in de St. Jan in Laren”.

Een bijzonder gesprek met een bijzondere man!

  (Interview: Marly Bergman)

Najaar 2015 – Concerten en uitvoeringen Kathedraal

Za. 26 september

15.00 uur slotconcert orgelserie m.m.v. het Kathedrale Koor, met werken van Albert de Klerk, Hendrik Andriessen en Herman Strategier (vrij toegankelijk)
Zo. 27 september 10.00 uur de Singknaben uit het Zwitserse Solothurn verzorgen de Hoogmis
Do. 29 oktober 20.00 uur concert door het Wakefield Cathedral Choir (vrij toegankelijk)
Zo. 1 november 10.00 uur uitvoering van delen van het Requiem van Mozart tijdens de Hoogmis Allerzielen / Allerheiligen door de Bavo Cantorij (een selectie uit het Kathedrale Koor)
Zo. 13 december 15.00 uur jaarlijkse kerstconcert door het Kathedrale Koor en de deelkoren daaruit met (nog onder voorbehoud) het Gloria van Vivaldi (bezoek begin november www.bavoconcert.nl voor het bestellen van kaarten)
Zo. 20 december 20.00 uur kerstconcert door het St. John’s College Choir uit Cambridge, m.m.v. de Bavo Cantorij (bezoek begin november www.bavoconcert.nl voor het bestellen kaarten)
Wo. 23 december 20.00 uur Festival of Nine Lessons and Carols door de Bavo Cantorij (vrij toegankelijk)

Nieuwsbrief Nr. 2 – Juni 2015

Rome (1-6 mei 2015) was fantástisch!

Beste Vrienden,

Het Kathedrale Koor kan terugkijken op een geweldig tournee naar Rome. Mede dankzij de bijdragen van de Vrienden (u!) en andere donateurs, en uiteraard door alle acties van het koor zelf, is het een reis geworden om nooit te vergeten. Heel hartelijk dank daarvoor.

Het koor heeft o.a. gezongen in de prachtige basiliek Jan van Lateranen, de Santa Maria dell’Anima, de Santa Cecilia en als klapstuk in de Sint Pieter. Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei werd het Requiem van Fauré uitgevoerd in de bomvolle kerk Santa Maria Trastevere, in aanwezigheid van Prins Jaime de Bourbon Parma en de 750 pelgrims uit het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Een prachtige en zeer indrukwekkende avond.

Buiten de optredens was er voor de koorleden voldoende tijd voor het bezoeken van bezienswaardigheden, een middagje naar het strand en het kopen van souvenirs.

PausBenedictusEen van de hoogtepunten van de reis was het privé concert dat de Bavocantorij mocht geven voor emeritus paus Benedictus XVI bij zijn huis in de Vaticaanse tuinen. Zowel de cantorij als paus Benedictus hebben hier bijzonder van genoten.

 

PausFranciscus

Op de laatste dag van de tournee heeft het koor gezongen bij de audiëntie van paus Franciscus op het Sint Pietersplein. Een zeer bijzondere belevenis om dit voor de paus en 100.000 man publiek te mogen doen. De paus was zichtbaar onder de indruk en toonde zich graag bereid met het koor op de foto te gaan. Een onvergetelijk moment voor alle koorleden.

Meetandgreet

 

 

KoormetPaus

 

 

 

 

 

 

 

Installatieviering zondag 28 juni 2015

Op zondag 28 juni is de feestelijke afsluiting van het schooljaar waarbij de leerlingen van groep 8 de gouden koorspeld ontvangen als teken van het afronden van hun muzikale opleiding aan de Koorschool, en waarbij de leerlingen van groep 5 de zilveren koorspeld ontvangen ten teken dat zij hun opleidingsjaar aan de Koorschool hebben afgerond en officieel lid zijn van het Kathedrale Koor.

Deze feestelijke Hoogmis begint om 10.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Nieuwsbrief Nr. 1 – Maart 2015

 

Pasen in de Kathedraal

Zondag 22 maart 2015:           16.00 uur   Passieconcert door de Bavocantorij. Toegang gratis.

Woensdag 1 april 2015:           19.00 uur   Mis (Oliewijding) – senioren en mannen van het Kathedrale Koor

Donderdag 2 april 2015:          19.00 uur   Mis (Witte Donderdag) – Mannenkoor

Vrijdag 3 april 2015:                 19.30 uur   Mis (Goede Vrijdag) – Bavocantorij

20.45 uur   Donkere Metten – Bavocantorij + Mannenkoor

Zaterdag 4 april 2015:             21.30 uur   Paaswake – senioren en mannen Kathedrale Koor

Zondag 5 april 2015:                10.00 uur   Hoogmis (Paasmorgen) – Kathedrale Koor


Matthäus Passion

1 april 2015, 19.30 uur:           Concertgebouw Amsterdam,  een ‘meezing’ Matthäus Passion m.m.v. het Jongenskoor. Meer informatie  over dit concert waarbij u de koralen mag meezingen, vindt u op www.concertgebouw.nl. U kunt hier ook toegangskaarten bestellen.

3 april 2015, 19.30 uur:           Philharmonie Haarlem, Matthäus Passion m.m.v. het Schoolkoor. Meer info en kaarten op www.theater-haarlem.nl.


Open Dag Koorschool: 14 maart 2015

Zaterdag 14 maart gaat de vlag uit, het is dan weer Open Dag op de Koorschool!

Van 13.30 tot 15.45 uur hopen we weer veel belangstellende kinderen en hun ouders te mogen ontvangen. Het programma staat inmiddels op de www.koorschoolhaarlem.nl.  Alle Koorschoolkinderen zullen deze middag laten zien en horen wat de Koorschool zo fijn en bijzonder maakt. Om 15.15 uur wordt er als afsluiting in de Kathedraal een miniconcert gegeven. Dit concert is voor iedereen gratis toegankelijk.


Nog even een korte terugblik:

We kijken terug op een drukke maar zeer geslaagde kerstperiode: de koren leverden topprestaties, een prachtig versierde school, bezoek aan het Glazen Huis, en groep 5 mocht voor het eerst meedoen aan het kerstconcert.

Voor Serious Request heeft het Muziekinstituut een bedrag van € 2.600,- bijeen gebracht. Dit bedrag is door een groep kinderen, onder begeleiding van een aantal ouders en docenten, bij het Glazen Huis ingeleverd. De Bavocantorij heeft daarbij een korte muzikale omlijsting verzorgd. Een mooie ervaring.

Op 6 februari hebben het Tweedekamerlid Michel Rog, onderwijs woordvoerder van het CDA en de Haarlemse wethouder Merijn Snoek de Koorschool bezocht. Ze hebben met de kinderen en de docenten gesproken en natuurlijk hebben de koorschoolkinderen hun muzikale kunnen gedemonstreerd!  Waarvoor zij een mooi applaus kregen!

Rome 2015

De Koorschool gaat van 1 – 6 mei naar Rome. Dat is prachtig natuurlijk, maar kost ook veel geld! Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen om deze mooie reis te kunnen realiseren.

Op zondag 8 maart wordt om 11.30 uur, na de Hoogmis, een sponsorloop gehouden.

Op zaterdag 28 maart is er een grootse veiling, onder leiding van de Haarlemse veilingmeester Willem de Winter, bekend van “Tussen Kunst en Kitsch”.  Er worden zowel spullen (speelgoed, boeken, kleding, muziek), als diensten (kapper, notaris, tuinman/vrouw) geveild. Uw inbreng en aanwezigheid is welkom! De aanvangstijd is nog niet bekend, maar zal binnenkort op de website www.koorschoolhaarlem.nl vermeld worden.

Er verschijnt regelmatig een nieuwe versie met het laatste nieuws over de Romereis.  U vindt hem op de website onder “Rome Bulletin”. Hierin het hele programma van de reis, met als hoogtepunt ongetwijfeld het zingen van de Hoogmis in de St. Pieter, op zondag 3 mei. Hier staan ook alle activiteiten die zullen plaatsvinden om het project financieel rond te krijgen.

VIP-CARD 2015-2016

vipcard15_16

Deze nieuwsbrief is u per post toegestuurd omdat wij de VIP-CARD 2015-2016 hebben bijgesloten. Als wij over uw email adres beschikken, dan ontvangt u de rest van de nieuwsbrieven dit jaar per email.
Daarmee vermijden wij verzendkosten.

Is de VIP-CARD 2015-2016 bij u NIET bijgesloten? Dan hebben wij in 2014 geen bijdrage/donatie van u ontvangen. U kunt uw donatie voor 2015 alsnog naar ons overmaken. Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden staat onderaan deze nieuwsbrief. Om ook in 2015 te kunnen deelnemen aan acties ten behoeve van Vrienden van de Koren (zoals het beschikbaar stellen van gratis kaarten voor een concert) dient uw bijdrage/donatie natuurlijk te zijn overgemaakt.

 

Vrijwilliger worden? Het Muziekinstituut heeft altijd behoefte aan vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden alle projecten, die het muziekonderwijs op de Koorschool nu juist zo bijzonder maken, niet kunnen draaien. Voor informatie: h.hartog@koorschoolhaarlem.nl

 

Sponsoring: Wilt u de Koorschool op een hele simpele manier sponsoren? En doet u uw aankopen wel eens ‘online’? Doet u dat dan voortaan via www.koorschoolhaarlem.nl/sponsorkliks. Hiermee steunt u de Koorschool omdat het Muziekinstituut een percentage van het aankoopbedrag krijgt.

 

Facebook

De Koorschool en de Koren hebben allebei een eigen facebookpagina, waarop alle nieuwtjes, foto’s enz. te zien zijn. Ook als u geen eigen account heeft kunt u alles bekijken:

Facebook Koorschool: www.facebook.com/koorschoolhaarlem

Facebook Koren: www.facebook.com/KorenvanhetMuziekinstituutStBavo.

*          *          *          *

Nieuwsbrief Nr. 3 – December 2014

Kerstmis2014Kerstmis 2014 in de Kathedraal

Kerstconcert: op zondag 14 december om 15.00 uur zal het traditionele Kerstconcert van het Kathedrale Koor plaatsvinden. Reserveert u dit alvast in uw agenda! Toegangskaarten kosten € 15,- per stuk. U als Vriend mag twee gratis toegangskaarten voor dit concert aanvragen. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar info@vriendensintbavo.nl of een briefje naar Vrienden Sint Bavo Koren, p/a Franz Schubertlaan 49, 2102 EK Heemstede.

De toegangskaarten worden u in de week voorafgaand aan het concert toegestuurd.

Festival_of_Nine_Lessons_and_CarolsFestival of Nine lessons and Carols – 23 december om 20.00 uur

De oorsprong hiervan gaat terug naar Engeland en kent inmiddels een traditie van 125 jaar. In een volledig duistere Kathedraal treedt het koor met brandende kaarsen in processie de Kathedraal binnen onder het zingen van ‘Once in Royal David’s city’. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aankondiging van Jezus’ geboorte. Dit afgewisseld met Engelse kerstliederen zoals ‘O come, all ye faithfull’. Een prachtige en sfeervolle voorbereiding op Kerstmis die ook in onze Kathedraal sinds 1992 een traditie is.

Nachtmissen: in verband met de ingrijpende verbouwing die plaatsvindt in de Kathedraal zijn er veel minder zitplaatsen beschikbaar dan anders. Er is daarom besloten om dit jaar drie nachtmissen te houden op de avond van 24 december: om 19.00 uur, 21 uur en 23 uur. Het Kathedrale Koor zal de zang van deze 3 missen verzorgen. Over de uitgifte van kaarten is op dit moment nog niets bekend.

Op 1e Kerstdag zal de Pontificale Hoogmis om 10.00 uur zijn, eveneens met medewerking van het Kathedrale Koor.

Met Sinterklaas naar het Concertgebouw – Saint Nicolas Cantata, Benjamin Britten Magnificat, J. RutterNicolas_Cantata

Op 6 december, de verjaardag van de goede Sint, werken de leerlingen van de Koorschool mee aan de Saint Nicolas Cantata in het Concertgebouw te Amsterdam. De volledige bezetting van dit prachtige concert is:

Frank Hameleers, dirigent
Koorschool St. Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen
Het Promenade Orkest
Martha Bosch sopraan
André Post tenor
Matthias Havinga orgel,
en … uzelf. U? Ja, u, want 2 delen mag u uit volle borst meezingen.
Voor nadere info: www.kcovamsterdam.nl


Just Giving (Serious Request 2014)

3FM Serious Request is een samenwerking van radio 3FM en het Nederlandse Rode Kruis. Elk jaar vragen zij samen aandacht voor een stille ramp en proberen met deze actie zoveel mogelijk geld op te halen. Al het geld dat 3FM via alle acties in Nederland verzamelt, gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis. En het Rode Kruis laat elk jaar in een verslag zien waar het geld aan is uitgegeven.SeriousRequest2014

De actie werd voor het eerst georganiseerd in 2004. 3 DJ’s sluiten zich vrijwillig op in een Glazen Huis en draaien de week voor Kerstmis verzoekplaatjes voor geld. Tegelijkertijd informeren de DJ’s het publiek over de noodzaak van de actie. Dit jaar wordt geld ingezameld voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. Omdat het ‘Glazen Huis’ in 2014 in Haarlem staat, heeft het Muziekinstituut een ludieke actie opgestart om Serious Request te steunen. U kunt deze actie vinden op:

https://www.justgiving.nl/mi-voor-serious-request

Als u deze website opent zult u zien dat iedereen die een bedrag doneert, een voorkeur voor een kerstlied mag aangeven. De twee kerstliederen die het meeste geld opbrengen zullen ten gehore worden gebracht tijdens het jaarlijkse kerstconcert van het Kathedrale Koor. Op dit moment staan ‘Transeamus’ en ‘Hodie’ bovenaan, maar dat kan nog veranderen! ‘Stille Nacht’ heeft ook al wat voorkeursstemmen gekregen, dus wie weet.

Bernard Bartelink overleden

Op zondag 19 oktober is organist Bernard Bartelink op 84-jarige leeftijd overleden. Bartelink was van 1971 tot 1999 titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en was de Bernard_Bartelinkgrondlegger van de Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel waarvan deze zomer de 41ste serie werd gehouden. Daarnaast heeft hij vele composities op zijn naam staan. Op 13 april 2013 beëindigde hij na meer dan 50 jaar zijn carrière op de plek waar hij begon: op ‘zijn Willibrordusorgel’ in de kathedraal gaf hij zijn laatste orgelconcert. Na afloop is hij onderscheiden met de Bavopenning van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit voor zijn verdiensten voor zowel de Zaterdagmiddagconcerten als zijn jarenlange verbondenheid aan de Kathedraal. Hij kreeg het ereteken namens bisschop J.M. Punt opgespeld door plebaan H.J. van Ogtrop.

Groep 8 trad op met Mirusia!

De Australisch-Nederlandse sopraan Mirusia geniet in Nederland voornamelijk bekendheid als ‘muze’ van violist André Rieu. In het najaar van 2014 toert ze met haar eigen orkest door Nederland en deed daarbij ook de Stadsschouwburg Haarlem aan. De Koorschool was gevraagd voor dit optreden een kinderkoor te leveren, dat enkele liedjes uit Mirusia’s programma voorzag van vocale versterking en meerstemmigheid. Ook zongen de kinderen een lied solo. De dertien kinderen van groep 8 hebben dit fantastisch gedaan, ze hebben laten horen wat ze allemaal in huis hadden en verrasten daarbij de professionele crew van Mirusia met hun professionaliteit.

Donaties

Mocht u de donatie voor 2014 nog niet hebben overgemaakt, wilt u dat dan a.u.b. alsnog in orde maken? Het bankrekeningnummer staat onderaan deze nieuwsbrief. U kunt ook overwegen om uw donatie om te zetten in een periodieke gift. Klik hier, om daar meer over te lezen.

*          *          *          *

Bavocantorij op tournee naar York

De Bavocantorij is van 11 tm 16 oktober op tournee geweest naar York (UK). Om deze reis financieel haalbaar te maken is – onder meer – door vier tenoren een ‘Just Giving’ actie op touw gezet. Zie de navolgende link: www.justgiving.nl/tenorenvooryork

De Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren heeft daarop besloten om te steunen.

De tegenprestatie is zichtbaar door op de volgende link te klikken: http://youtu.be/KO4_2OT3uwk

Het betreft natuurlijk een bedankje aan alle Vrienden van de Sint Bavo Koren!

Nieuwsbrief Nr. 2 – April 2014

passie evensongPassie Evensong zondag 6 april 2014
Op zondag 6 april a.s. wordt in de Kathedraal St. Bavo om 16.00 uur een Passie Evensong verzorgd door de Bavo Cantorij o.l.v. Fons Ziekman. De Evensong is een vorm van eredienst die haar oorsprong vindt in de Anglicaanse kerk. In deze viering worden prachtige passiestukken van Mauersberger, Sandström, Dyson en Sanders ten gehore gebracht. Zeer de moeite waard ter voorbereiding op Pasen.
De toegang is gratis, na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.

 

Pasen 2014 in de Kathedraal
Woensdag 16 april       19.30 uur      Oliewijdingsmis. Pontificale Hoogmis m.m.v. selectie Kathedrale Koor

Donderdag 17 april      19.30 uur      Witte Donderdag. Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor
Vrijdag 18 april             19.30 uur      Goede Vrijdagviering m.m.v. de Bavo Cantorij
Aansluitend Donkere Metten & Lamentations
Zaterdag 19 april          21.30 uur      Paaswake m.m.v. het Kathedrale Koor
Zondag 20 april            10.00 uur      1e Paasdag. Pontificale Hoogmis m.m.v. selectie Kathedrale Koor

Matthäus Passion
De kinderen van de Koorschool zullen ook dit jaar hun medewerking verlenen aan uitvoeringen van de Matthäus Passion. Hieronder de agenda:

matthaus 2014De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Felix van den Hombergh:
Vrijdag 28 maart 2014 om 19.30 uur in de Dorpskerk in Abcoude.
Zaterdag 29 maart 2014 om 19.30 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam.
Zondag 30 maart 2014 om 14.30 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam.
Info en kaarten: www.amsterdamsecantorij.nl

The Amsterdam Baroque Choir and Orchestra o.l.v. Ton Koopman:
Woensdag 9 april 2014 om 19.30 uur in het concertgebouw Amsterdam.
Info en kaarten: www.concertgebouw.nl.
Zondag 13 april 2014 om 15.00 uur in de St. Jansbasiliek in Laren.
Info en kaarten: www.larenklassiek.nl.

COV Haarlem, traditiegetrouw op Goede Vrijdag.
Vrijdag 18 april 2014, om 19.30 uur in de Philharmonie in Haarlem
Info en kaarten: www.theater-haarlem.nl.

Tournee schoolkoor
Van Hemelvaartsdag t/m zondag 1 juni 2014 is het schoolkoor op tournee naar Limburg. Op Hemelvaartsdag verzorgen zij de Hoogmis in de Pancratiuskerk in Heerlen. Op zaterdag is er een lunchconcert in de Basiliek van O.L. Vrouw (Sterre der Zee) in Maastricht, en op zondag de Hoogmis in de St. Servaasbasiliek in Maastricht.

Syrious Mission
Syrious Mission is een initiatief dat bedacht is door componist Merlijn Twaalfhoven om muzikale activiteiten te ondernemen met Syrische vluchtelingen in Jordanië. Sinds april 2013 reizen teams van 6 tot 14 man af naar Jordanië om daar muziekworkshops te geven aan Syrische vluchtelingenkinderen.
Na de Hoogmis op zondag 9 maart jl. heeft het Kathedrale Koor samen met Merlijn Twaalfhoven ‘Syrious Soundscape’ uitgevoerd, een zeer bijzondere, geïmproviseerde koorresonance. Dit heeft het project Syrious Mission aan een collecte van ruim 950 euro geholpen! Dat is genoeg voor ruim 60 workshops ofwel 8 weken muziekplezier voor 160 Syrische kinderen in vluchtelingenkampen in Jordanië. Geweldig!

Voor meer informatie: www.syriousmission.org.

 


 

Nieuwsbrief Nr. 1 – Februari 2014

Alweer een nieuw jaar waarin we weer van vele activiteiten van de Koren kunnen genieten! De eerste periode met veel optredens is natuurlijk de paastijd. En verder houdt de Koorschool weer een open dag waarop u welkom bent. En… bent u op de hoogte van de laatste ‘hippe’ ontwikkelingen in het Vaticaan? We hebben een berichtje hierover uit de NRC overgenomen.

Wellicht heeft u nog familie of kennissen die ook graag donateur worden? Al vanaf slechts €2,- per maand en een warm welkom met een Vip pas en mooie pen. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een andere groep vrienden: De Vriendenkring van de Nieuwe Bavo, zij organiseren een kunsthistorische lezing. U bent van harte welkom.

Hieronder vindt u de agenda, op volgorde van datum

15 maart Open Dag Koorschool
Op zaterdag 15 maart hangt de vlag weer uit het zolderraam: open dag op de Koorschool van 13.30 tot 15.30 uur. Er zullen uit alle groepen kinderen aanwezig zijn om hun koorschool op diverse manieren te laten zien, èn horen! De open dag wordt afgesloten met een miniconcertje in de kathedraal.

6 april Passie Evensong
Op zondag 6 april brengt de Bavocantorij de Passie Evensong ten gehore in de Kathedraal Sint Bavo, Leidsevaart te Haarlem. Aanvang 16.00 uur.

13 april Palmzondag
Op Palmzondag is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

15 april Boeteviering en avondwake
Op dinsdag is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Om 20.15 uur vindt een muzikale avondwake plaats met werken van o.a. Verdi, Lotti, Poulenc en Sjostakovits. Het uitvoerende projectkoor staat o.l.v. Theo Goedhart.

16 april Chrismamis
Op woensdag is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voorgaan. De gezangen worden verzorgd door het Kathedraal Koor.

17 april Witte Donderdag
Op Witte donderdag is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

18 april Goede Vrijdag
Op Goede vrijdag is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassion van Jan Valkestijn. Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van T.L. de Victoria.

19 april Paaswake
De Paaswake op zaterdag begint om 21.30 uur. In deze viering zullen enkele volwassenen worden gedoopt en gevormd. Het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen.

20 april Eerste Paasdag
Op Eerste Paasdag is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa in D van J. Albrechtsberger en het beroemde motet ‘Ye choirs of new Jerusalem’ van Stanford. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

21 april Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag is de viering om 10.00 uur met muzikale ondersteuning door het Klein Bavo Koor. Ook tijdens deze viering zal een volwassene gevormd worden.
Kijkt u vooral ook op de website van de Koorschool : www.koorschoolhaarlem.nl/concertagenda/.

3 maart Lezing over het thema van het “hemels Jeruzalem”
De vriendenkring van de nieuwe Bavo organiseert een lezing over het werk van vader en zoon Cuypers, respectievelijk de architect van het Amsterdamse Rijksmuseum en van de nieuwe Bavo te Haarlem. De lezing zal worden onderbroken door de Kathedrale Bavo Cantorij die met de hymne “In festo dedicationis ecclesiae” van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock, een toelichting hoe dit thema de twee gebouwen verbindt. Spreekster is dr. Bernadette van Hellenberg Hubar. Zij heeft onlangs de kunst- en cultuurhistorische waardenstelling voor de restauratie van de nieuwe Bavo afgerond. Al vanaf haar studie kunstgeschiedenis, die ze afrondde met haar scriptie over de romaanse Servaaskerk in Maastricht, heeft het visioen van Johannes haar geïntrigeerd. Het thema van de hemelse stad kwam terug, toen ze bezig was met haar proefschrift over het Rijksmuseum en kan als een van de leidmotieven in het oeuvre van Cuypers senior worden beschouwd. Dat dit motief ook in de nieuwe Bavo een prominente positie inneemt, mag eigenlijk niet verbazen. In de lezing die zij geeft, wil zij haar toehoorders meenemen naar hemelse steden in aardse vormen. De lezing is om 19:45 uur in de plebanie, ingang Emmaplein. Voor de entree wordt een bijdrage van €10,- gevraagd.Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden bij de vrienden@rkbavo.nl. Voor meer informatie zie: https://www.facebook.com/basiliek.haarlemEn http://bit.ly/BvHH2Bavo1   

 

Uit: NRC 130214 / “Het Vaticaan wordt nog eens hip”
Vorig jaar werd Paus Franciscus al door de Italiaanse uitgeverij Edizioni Master voor kinderen vereeuwigd als stripheld in Papa Francesco, sinds deze week heeft zijn strippersonage ook een iPad-app. App-ontwikkelaar Master New Media beschrijft Pope Francis (iOS, €2,19) als een „leuke en interessante educatieve app die de woorden van de Heilige Vader uitlegt om zo kinderen te helpen groeien en leren”. Jonge bijbelgangers vanaf 4 jaar kunnen platen van Franciscus inkleuren, maar ook woordspelletjes doen en natuurlijk de strip zelf lezen. Het Vaticaan lanceerde al eerder apps, maar die waren vooral gericht op volwassenen. Sinds januari 2013 is er bijvoorbeeld The Pope App (iOS, Android, gratis), met tweets en speeches van de paus, maar ook recente foto’s en video’s. Ook is de app gelinkt met webcams op „key areas” in het Vaticaan en kun je ermee herinneringen instellen voor pauselijke evenementen. In mei vorig jaar werd Missio (iOS, gratis) gelanceerd, gemaakt door de missionaristak van de kerk, Pontifical Mission Societies. Missio biedt naast preken van de paus een katholiek perspectief op het nieuws uit het Vaticaan.

 


De jaarrekening 2013 van onze Stichting kunt u vinden door hier te klikken