Loading...
Stichting Vrienden – Voorpagina2024-06-18T20:06:34+00:00

De Stichting

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de koren, de geschiedenis van de stichting en de verschillende mogelijkheden waarop u kunt steunen.

Hartelijk dank voor uw interesse, kijkt u gerust rond op onze website.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@vriendensintbavo.nl of kijk op de contact pagina naar de manieren waarop u ons kunt bereiken.

Wilt u ons steunen? Druk dan op de onderstaande knop voor meer informatie.

De stichting is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.”

ONS VERHAAL

De Koren

Klik hieronder om de eerste aflevering te bekijken van de documentaire over de Koorschool.

De Koren

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende deelkoren van het Muziekinstituut.

Berichten

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsbrieven en overige berichten.

juni 2024

maart 2024

december 2023

juni 2023

ANBI Informatie

Wist u dat de Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren een ANBI is? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat geeft onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen voor de donateur. Wilt u donateur worden? Klik dan hier.

Wij behoren als ANBI bepaalde gegevens te publiceren. De belastingdienst bepaalt welke gegevens dat zijn. Hieronder zijn de gegevens opgenomen waarom het gaat.

RSIN Nummer: 815630475

Inschr. Nr. KvK: 41223376

Contactgegevens: contactpagina

Beleidsplan: Beleidsplan 2021-2025

Doelstelling: Zie het beleidsplan.

Voorzitter: De heer T.M.H. (Thijs) de Jong

Secretaris: Mevrouw B.C. (Blanca) Bakker Smits

Penningmeester: De heer P.P.H. (Philip) Willemse

Lid: Mevrouw D.J. (Danieke) Bakker

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen werknemers. Het bestuur geniet geen beloning en werkt op vrijwillige basis.

Wilt u de koren steunen?

Klik hieronder voor meer informatie.

Ga naar de bovenkant